قوانین چاپ
تمامی مبالغ پرداختی غیر قابل برداشت و برگشت بوده و موجودی حساب فقط قابل استفاده در وب سایت گرپ می باشد.
سفارشات چاپی پرداخت شده فقط در صورتی که برای چاپ ارسال نشده باشد قابل لغو بوده و در صورت لغو سفارش مقدار 10 در صد از کل مبلغ کسر می شود.
چاپخانه فقط تا سه روز موظف به نگهداری محصول آماده تحویل بوده و مسئولیت محصول پس از آن به عهده مشتری می باشد.
طبق قوانین چاپ، 7 درصد خطا، ایراد در برش و کسری در محصولات چاپی طبیعی بوده و دلیل بر برگشت محصول نمی باشد.
درصورتی که ایرادات محصول بیش از 7 درصد باشد، مشتری میتوناد محصول را ارجاع دهد. در این صورت تمام هزینه محصول به حساب کاربری او اعمال خواهد شد.
اگر سفارشاتي که ممنوعيت چاپي دارند مانند ( تصوير پول، انواع فال و تاتو، تصاوير بانوان ( چهره يا اندام )، آموزش رقص ، تصاوير بدنسازی ، طرح های ورق های بازی يا مشابه آن، نصب آنتن ماهواره ای ، شرکت های هرمي، عکس چهره ائمه اطهار و ... توسط کاربر ثبت شود، اين سفارش ها توسط چاپخانه امحاء خواهد شد و غير از هزينه سفارش ، کليه مسئوليت این امر، اعم از جريمه های نقدی و کيفری به عهده سفارش دهنده می باشد
قوانین خرید اشتراک
سهمیه دانلود هر روز راس ساعت 24 صفر شده و سهمیه دانلود نشده آن روز باطل خواهد شد.
طرح های ویژه قابل دانلود با هیچکدام از اشتراک ها نبوده و برای دانلود آنها می بایست خرید تکی و مجرا انجام شود.
دانلود های تکراری از یک طرح در یک روز از سهمیه دانلود آن روز نمی کاهد ولی در روزهای دیگر جزو سهمیه محسوب می شود. همچنین دانلود های رایگان، خرید تکی و طرح های ویژه جزو سهمیه دانلود محسوب نمی شوند.