فیلترها :

دسته بندی :
استان :
شهر :
زمان تحویل :
جنس :
وجه :
امکان چاپ بیش از یک لت :
عنوان سایز :

تعداد 12 محصول یافت شد.

تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
61,000 تومان
جنس : تحریر ساده
گرماژ کاغذ : 80 گرم
عرض محصول : 100 میلیمتر
ارتفاع محصول : 145 میلیمتر
وجه : تکرو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A6
تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
83,000 تومان
جنس : تحریر ساده
گرماژ کاغذ : 80 گرم
عرض محصول : 100 میلیمتر
ارتفاع محصول : 145 میلیمتر
وجه : دورو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A6
تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
93,000 تومان
جنس : گلاسه
گرماژ کاغذ : 135 گرم
عرض محصول : 100 میلیمتر
ارتفاع محصول : 145 میلیمتر
وجه : تکرو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A6
تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
115,000 تومان
جنس : گلاسه
گرماژ کاغذ : 135 گرم
عرض محصول : 100 میلیمتر
ارتفاع محصول : 145 میلیمتر
وجه : دورو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A6
تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
120,000 تومان
جنس : تحریر ساده
گرماژ کاغذ : 80 گرم
عرض محصول : 145 میلیمتر
ارتفاع محصول : 200 میلیمتر
وجه : تکرو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A5
تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
167,000 تومان
جنس : تحریر ساده
گرماژ کاغذ : 80 گرم
عرض محصول : 145 میلیمتر
ارتفاع محصول : 200 میلیمتر
وجه : دورو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A5
تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
185,000 تومان
جنس : گلاسه
گرماژ کاغذ : 135 گرم
عرض محصول : 145 میلیمتر
ارتفاع محصول : 200 میلیمتر
وجه : تکرو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A5
تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
229,000 تومان
جنس : گلاسه
گرماژ کاغذ : 135 گرم
عرض محصول : 145 میلیمتر
ارتفاع محصول : 200 میلیمتر
وجه : دورو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A5
تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
240,000 تومان
جنس : تحریر ساده
گرماژ کاغذ : 80 گرم
عرض محصول : 200 میلیمتر
ارتفاع محصول : 290 میلیمتر
وجه : تکرو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A4
تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
332,000 تومان
جنس : تحریر ساده
گرماژ کاغذ : 80 گرم
عرض محصول : 200 میلیمتر
ارتفاع محصول : 290 میلیمتر
وجه : دورو
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : تک لت
حاشیه برش : 10 میلیمتر
عنوان سایز : A4