کد طرح : 33628

موضوع این طرح کارت ویزیت کافی نت می باشد که به صورت تکرو طراحی شده و متناسب با استانداردهای چاپ کارت ویزیت است.
چیدمان عناصر این طرح به صورت افقی بوده و رنگبندی آن تمام رنگ می باشد.
این طرح قابل استفاده برای چاپ در زمینه هایی از قبیل ,کارت ویزیت کافی نت,دانلود طرح کارت ویزیت کافی نت,طرح لایه باز کارت ویزیت کافی نت,طراحی کارت ویزیت کافی نت,سفارش طراحی کارت ویزیت کافی نت,طرح گرافیکی کارت ویزیت کافی نت,کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و اینترنتی,دانلود طرح کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و اینترنتی,طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و اینترنتی,طراحی کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و اینترنتی,سفارش طراحی کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و اینترنتی,طرح گرافیکی کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و اینترنتی می باشد.


این طرح توسط طرح بازار طراحی شده و تمامی حقوق آن برای طراح محفوظ می باشد.