کد طرح : 32820

موضوع این طرح کارت ویزیت تجهیزات موبایل فروشی می باشد که به صورت تکرو طراحی شده و متناسب با استانداردهای چاپ کارت ویزیت است.
چیدمان عناصر این طرح به صورت افقی بوده و رنگبندی آن تمام رنگ می باشد.
این طرح قابل استفاده برای چاپ در زمینه هایی از قبیل ,خدمات موبایل,دانلود طرح خدمات موبایل,طرح لایه باز خدمات موبایل,طراحی خدمات موبایل,سفارش طراحی خدمات موبایل,طرح گرافیکی خدمات موبایل,موبایل فروشی,دانلود طرح موبایل فروشی,طرح لایه باز موبایل فروشی,طراحی موبایل فروشی,سفارش طراحی موبایل فروشی,طرح گرافیکی موبایل فروشی,فروشگاه موبایل,دانلود طرح فروشگاه موبایل,طرح لایه باز فروشگاه موبایل,طراحی فروشگاه موبایل,سفارش طراحی فروشگاه موبایل,طرح گرافیکی فروشگاه موبایل,مغازه موبایل فروشی,دانلود طرح مغازه موبایل فروشی,طرح لایه باز مغازه موبایل فروشی,طراحی مغازه موبایل فروشی,سفارش طراحی مغازه موبایل فروشی,طرح گرافیکی مغازه موبایل فروشی می باشد.


این طرح توسط گرافینگ طراحی شده و تمامی حقوق آن برای طراح محفوظ می باشد.