کد طرح : 32696

موضوع این طرح کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر می باشد که به صورت پشت رو طراحی شده و متناسب با استانداردهای چاپ کارت ویزیت است.
چیدمان عناصر این طرح به صورت افقی بوده و رنگبندی آن تمام رنگ می باشد.
این طرح قابل استفاده برای چاپ در زمینه هایی از قبیل ,فروشگاه کامپیوتر,دانلود طرح فروشگاه کامپیوتر,طرح لایه باز فروشگاه کامپیوتر,طراحی فروشگاه کامپیوتر,سفارش طراحی فروشگاه کامپیوتر,طرح گرافیکی فروشگاه کامپیوتر,خدمات رایانه,دانلود طرح خدمات رایانه,طرح لایه باز خدمات رایانه,طراحی خدمات رایانه,سفارش طراحی خدمات رایانه,طرح گرافیکی خدمات رایانه,خدمات کامپیوتر,دانلود طرح خدمات کامپیوتر,طرح لایه باز خدمات کامپیوتر,طراحی خدمات کامپیوتر,سفارش طراحی خدمات کامپیوتر,طرح گرافیکی خدمات کامپیوتر,شرکت کامپیوتری,دانلود طرح شرکت کامپیوتری,طرح لایه باز شرکت کامپیوتری,طراحی شرکت کامپیوتری,سفارش طراحی شرکت کامپیوتری,طرح گرافیکی شرکت کامپیوتری,کامپیوتر,دانلود طرح کامپیوتر,طرح لایه باز کامپیوتر,طراحی کامپیوتر,سفارش طراحی کامپیوتر,طرح گرافیکی کامپیوتر می باشد.


این طرح توسط گرافینگ طراحی شده و تمامی حقوق آن برای طراح محفوظ می باشد.