کد طرح : 32057

موضوع این طرح کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر می باشد که به صورت تکرو طراحی شده و متناسب با استانداردهای چاپ کارت ویزیت است.
چیدمان عناصر این طرح به صورت افقی بوده و رنگبندی آن تمام رنگ می باشد.
این طرح قابل استفاده برای چاپ در زمینه هایی از قبیل ,کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر,دانلود طرح کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر,طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر,طراحی کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر,سفارش طراحی کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر,طرح گرافیکی کارت ویزیت فروشگاه کامپیوتر,کارت ویزیت خدمات کامپیوتری,دانلود طرح کارت ویزیت خدمات کامپیوتری,طرح لایه باز کارت ویزیت خدمات کامپیوتری,طراحی کارت ویزیت خدمات کامپیوتری,سفارش طراحی کارت ویزیت خدمات کامپیوتری,طرح گرافیکی کارت ویزیت خدمات کامپیوتری می باشد.


این طرح توسط گرافینگ طراحی شده و تمامی حقوق آن برای طراح محفوظ می باشد.