کد طرح : 32000

موضوع این طرح تراکت فروشگاه و خدمات کامپیوتری می باشد که به صورت تکرو طراحی شده و متناسب با استانداردهای چاپ تراکت است.
چیدمان عناصر این طرح به صورت عمودی بوده و رنگبندی آن تمام رنگ می باشد.
این طرح قابل استفاده برای چاپ در زمینه هایی از قبیل ,تراکت فروشگاه کامپیوتر,دانلود طرح تراکت فروشگاه کامپیوتر,طرح لایه باز تراکت فروشگاه کامپیوتر,طراحی تراکت فروشگاه کامپیوتر,سفارش طراحی تراکت فروشگاه کامپیوتر,طرح گرافیکی تراکت فروشگاه کامپیوتر,تراکت خدمات کامپیوتری,دانلود طرح تراکت خدمات کامپیوتری,طرح لایه باز تراکت خدمات کامپیوتری,طراحی تراکت خدمات کامپیوتری,سفارش طراحی تراکت خدمات کامپیوتری,طرح گرافیکی تراکت خدمات کامپیوتری می باشد.


این طرح توسط گرافینگ طراحی شده و تمامی حقوق آن برای طراح محفوظ می باشد.