فیلترها :

دسته بندی :
استان :
شهر :
زمان تحویل :
جنس :
وجه :
برجستگی موضعی :
طلاکوب :
نقره کوب :
خط تا :
امکان چاپ بیش از یک لت :

تعداد 56 محصول یافت شد.

کارت ویزیت سلفون مخملی ویزیتی دورو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
201,000 تومان
جنس : سلفون مات مخملی
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی
آذربايجان غربي - اروميه / چاپ نصیرزاده
ارسال به عهده مشتری
320,000 تومان
جنس : لمینت براق
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت مات مربع
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
218,000 تومان
جنس : لمینت مات
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 55 میلیمتر
ارتفاع محصول : 55 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت برجسته مربع
آذربايجان غربي - اروميه / چاپ نصیرزاده
ارسال به عهده مشتری
320,000 تومان
جنس : لمینت برجسته
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 59 میلیمتر
ارتفاع محصول : 55 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : دارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
227,000 تومان
جنس : لمینت براق
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 90 میلیمتر
ارتفاع محصول : 60 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت براق طرح موج
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
227,000 تومان
جنس : لمینت براق
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 90 میلیمتر
ارتفاع محصول : 60 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
235,000 تومان
جنس : لمینت برجسته
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 90 میلیمتر
ارتفاع محصول : 60 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : دارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد
آذربايجان غربي - اروميه / چاپ نصیرزاده
ارسال به عهده مشتری
300,000 تومان
جنس : لمینت براق
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 90 میلیمتر
ارتفاع محصول : 60 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت مات مربع
آذربايجان غربي - اروميه / چاپ نصیرزاده
ارسال به عهده مشتری
350,000 تومان
جنس : لمینت مات
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 59 میلیمتر
ارتفاع محصول : 55 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دورگرد
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
269,000 تومان
جنس : لمینت مات
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر