فیلترها :

دسته بندی :
استان :
شهر :
زمان تحویل :
جنس :
وجه :
برجستگی موضعی :
طلاکوب :
نقره کوب :
خط تا :
امکان چاپ بیش از یک لت :

تعداد 56 محصول یافت شد.

کارت ویزیت سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته)
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
154,000 تومان
جنس : سلفون مات
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 90 میلیمتر
ارتفاع محصول : 60 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : دارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت براق دایره
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
159,000 تومان
جنس : لمینت براق
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 55 میلیمتر
ارتفاع محصول : 55 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت کتان آلمان ویزیتی تکرو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
161,000 تومان
جنس : کتان آلمان
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : تکرو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 100 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت کتان آلمان ویزیتی دورو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
167,000 تومان
جنس : کتان آلمان
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 100 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت برجسته مربع
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
176,000 تومان
جنس : لمینت برجسته
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 59 میلیمتر
ارتفاع محصول : 56 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : دارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دورگرد
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
182,000 تومان
جنس : لمینت براق
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
187,000 تومان
جنس : لمینت برجسته
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : دارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت سلفون مخملی ویزیتی تکرو
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
190,000 تومان
جنس : سلفون مات مخملی
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : تکرو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی طلاکوب
تهران - تهران / چاپ گرپ
ارسال به عهده مشتری
196,000 تومان
جنس : سلفون مات
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 85 میلیمتر
ارتفاع محصول : 48 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : دارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر
کارت ویزیت لمینت براق مربع
آذربايجان غربي - اروميه / چاپ نصیرزاده
ارسال به عهده مشتری
320,000 تومان
جنس : لمینت براق
گرماژ : 300 گرم
عرض محصول : 59 میلیمتر
ارتفاع محصول : 55 میلیمتر
وجه : دورو
برجستگی موضعی : ندارد
طلاکوب : ندارد
نقره کوب : ندارد
خط تا : ندارد
حداکثر سری قابل سفارش : 10 سری
امکان چاپ بیش از یک لت : ندارد
حاشیه برش : 5 میلیمتر